Big Brother

Temat: Indywidualne plany dla lekko
...na arkuszu A8; a na świadectwie umieszcza się adnotację: "uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej/specjalistycznej". Rodzice takiego ucznia moga zwrócić sie do dyrektora szkoły, a ten do organu prowadzącego o przyznanie dodatkowych godzin rewalidacji indywidualnej i wtedy opracowuje sie program rewalidacji. Wszystko w: Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7446Temat: Poszukuję diagnozę
...rok temu, napisałaś dla dziecka jakiś program, to chyba potem zrobiłas jakieś podsumowanie postępów dziecka? Teraz: a/ jeżeli dziecko nie było badane ponownie w PPP - nie ma potrzeby ponownej dziagnozy b/ po rocznym podsumowaniu zajęc z dzieckiem - wiesz czy zrobiło jakies postepy, w jakich dziedzinach i co wymaga dalszego usprawniania, więc te aspekty ujmujesz w planie pracy na ten rok. A widziałabym taki sposób postępowania: a/ diagnoza b/ program rewalidacji- napisany na okreslony etap edukacyjny c/plan pracy rewalidacyjnej - napisany kolejno na każdy rok szkolny d) na koniec każdego roku szkolnego, lub na początku następnego wyciągniecie wniosków - podsumowanie rocznej pracy rewalidacyjnej w oparciu o obserwację, moze jakieś metody sprawdzenia osiągnieć i postepów postępów, co bedzie przyczynkiem do ułożenia planu pracy na ten nowy rok szkolny.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10661


Temat: Program dla dziecka upośledz. w kl. integracyjnej.
Witam sedrecznie! Od września 2007 zostanę nauczycielem wspomagającym w klasie integracyjnej. Czy ktoś mógłby mi pomóc odnośnie planów indywidualnych - mam dzieci z upośledzeniem lekkim, ADHD i mutyzmem wybiórczym. Czy dla wszystkich piszę plan czy tylko dla dziecka z up. lekkim? Pozostałe dzieci są w normie intelektualnej. Czy ktoś mógłby przesłać mi przykładowy plan indywidualny i program rewalidacji? Z góry dziękuję!
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9341


Temat: rewalid.indywid.dziecka z niedosłuchem I gimnazjum
Bardzo proszę o program rewalidacji indywidualnej w kl. I gimnazjum dla dziecka z niedosłuchem. Z góry bardzo dziękuję. ginka7
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10999