Big Brother

Temat: Gdy zachoruje osoba prowadząca pozarolniczą działalność
...pobieranego zasiłku nie było przerwy. Jeśli natomiast między okresami pobierania zasiłków wystąpi przerwa, ZUS nie ustala na nowo podstawy wymiaru świadczenia w przypadku przerwy krótszej niż 3 miesiące kalendarzowe. Jeżeli poprzednio pobieranym świadczeniem było świadczenie rehabilitacyjne i w związku z tym podstawa wymiaru została zwaloryzowana, to podstawę wymiaru kolejnego zasiłku ZUS ustali na podstawie kwoty przyjętej jako podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, po waloryzacji. Gdzie złożyć zaświadczenie lekarskie Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA za okres niezdolności do pracy przypadający w czasie trwania ubezpieczenia oraz za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, jeżeli tytuł ubezpieczenia ustał w czasie pobierania zasiłku, należy złożyć w ZUS właściwym według siedziby płatnika składek. PRZYKŁAD Monika C. prowadzi pozarolniczą...
Źródło: forum.forbi.pl/viewtopic.php?t=124Temat: świadczenie rehabilitacyjne
Artykuł 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej konstytuuje, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się składniki wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu przewidują zmniejszanie ich za okres pobierania zasiłku. Przepis ten, w myśl art. 47 ustawy zasiłkowej, stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego. Wyliczenia pozostaja takie same jak do zasiłku chorobowego.Natomiast co do dokumentu nie wypowie sie ktoś inny.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1667


Temat: Świadczenie rehabilitacyjne Prawo do świadczenia
...wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90. dni pobierania świadczenia, a jeśli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego) oraz gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego) - w wysokości 100% tego wynagrodzenia; w pozostałych przypadkach 75%. Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji od pierwszego dnia okresu, na który świadczenie zostało przyznane. Do góry Niezbędne dokumenty Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia jest wniosek o świadczenie rehabilitacyjne złożony na druku ZUS Np-7 w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania. Do wniosku o świadczenie...
Źródło: fanton.nazwa.pl/napromieniowani/forum/viewtopic.php?t=542